Betalen en verzenden

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer op de websites van slipperworld.nl loopt via de beveiligde kanalen van iDeal,credit card en Paypal. Slipperworld.nl maaktgebruik van Multisafpay.

Verzendingen

  • Standaard - verzendkosten (1-3 dagen) bedraagt € 3,.95
  • Bij een aankoop boven de € 49,95 zijn er geen verzendkosten aan verbonden.
  • Buitenland (Duitsland-Begie)- verzendkosten (1-7 dagen) bedraagt € 6,95

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Slipperworld.nl.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat slipperworld.nl het hem kenbaar heeft gemaakt. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen slipperworld.nl en de consument bezorging van aankopen overeen, dan zijn de kosten van verzenden automatisch voor rekening van de consument. De condities voor verzenden van aankopen worden de consument duidelijk gemaakt voor het sluiten van een overeenkomst. Bij het sluiten van een overeenkomst wordt de consument kenbaar gemaakt welke kosten er voor het verzenden gemaakt moeten worden, de kosten voor verzenden worden apart vermeld op de factuur.
5. Indien slipperworld.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument slipperworld.nl schriftelijk ingebreke te stellen.
6. Bij leveringen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.